Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013


.

February 15 2013

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!
— Astrid Lindgren
Reposted frommissyseepy missyseepy viaczeresnie czeresnie
1861 57a8 500
Reposted fromdandelion-head dandelion-head

January 16 2013

a nad obojczykiem, który ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie... czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromirresolute irresolute viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted byalexcopacimezzaninekarmazynowyczajniczekreasonscanneverwindraiadelgadaczeresnietiramisujstrblsalamicoolstorybro23
Reposted bymaniulaimamotherfuckingsharkbitch1317lucasthelocustbierklinikRozaadzwiedzgurskiwhoknowszarazwracamharinezuminikamgeraltsusansthebestmonikalukowskasunshines4mewookierhubarbmajkeyHigh-Keydhooptoskalattejackszczuplanogainscheysobolsufcoolstorybro23

January 15 2013

0603 bed4
Reposted byVanitateserplesniowysokolaparisiennejethraazazel

January 14 2013

3301 0574
Reposted fromthegirl thegirl viajoohnny joohnny

January 11 2013

Art noveau door in Schöneberg in West Berlin in February 1982.
Reposted fromlouve louve viaczeresnie czeresnie
9435 e502 500

waghi:On my trip to #india, #Rajasthan

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaretaliate retaliate

January 10 2013

3921 842d 500
kartka z kalendarza #9
Reposted fromwhoever whoever viaczeresnie czeresnie
4437 255e
Reposted frommalinakarolina malinakarolina viaxoxoxo xoxoxo

January 08 2013

2774 eb30
Reposted fromvillablaa villablaa viaczeresnie czeresnie
7743 3c27
Reposted frommaaraw maaraw viamezzanine mezzanine
2916 9030 500
Reposted fromewabe ewabe viatwice twice
1736 692f 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viatwice twice

December 21 2012

Paris n’existe pas
Reposted fromcube cube viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl